Robotassistert laparoskopisk nefronsparende kirurgi ved nyrecellekreft stadium T1a eller T1b

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/robot-assisted-laparoscopic-partial-nephrectomy-in-patients-with-t1a-or-t1b-renal-cancer)