Elektrisk muskel stimulering (RT300) til bruk i rehabilitering ved ryggmargsskader

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/rt300-for-spinal-cord-injury-rehabilitation)