Selvekspanderende nitinol stent (BioMimics 3D – stent) ved perifer arteriesykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/selvekspanderende-nitinol-stent-biomimics-3d-stent-ved-perifer-arteriesykdom)