Mekanisk ventilasjonssystem (Servo-n with Neurally Adjusted Ventilatory Assist; NAVA) for spebarn og barn

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/servo-n-with-neurally-adjusted-ventilatory-assist-nava-for-babies-and-children)