Automatisert aferese av røde blodceller (Spectra Optia Apheresis) hos pasienter med sigdcelleanemi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/spectra-optia-for-automatic-red-blood-cell-exchange-in-patients-with-sickle-cell-disease)