Stent i behandling av nyrearteriestenose – er det behov for en gjennomgang av bruk i Norge?

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/stent-i-behandling-av-nyrearteriestenose-er-det-behov-for-en-gjennomgang-av-bruk-i-norge)