Subkutan automatisk lavflow pumpe ved ascites som følge av levercirrhose (skrumplever)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/subcutaneous-automated-low-flow-pump-implantation-for-refractory-ascites-caused-by-cirrhosis)