Subkutant implanterbar hjertestarter (defibrilator, ICD) ved risiko for plutselig hjertedød

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/subcutaneous-implantable-cardioverter-defibrillator-insertion-for-preventing-sudden-cardiac-death)