Subkutant implanterbar hjertestarter (defibrillator, EMBLEM MRI S-ICD System ) ved risiko for plutselig hjertedød

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/utstyr/subkutant-implanterbar-hjertestarter-defibrillator-emblem-mri-s-icd-system-ved-risiko-for-plutselig-hjertedod)