Pulserende vest (The Vest) som gir raske brystveggbevegelser for pasienter med komplekse nevrologiske tilstander

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/the-vest-for-delivering-high-frequency-chest-wall-oscillation-in-people-with-complex-neurological-needs)