Trådløs hjertestimulator for kardial resynkronisering ved kronisk hjertesvikt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/tradlos-hjertestimulator-for-kardial-resynkronisering-ved-kronisk-hjertesvikt)