Transkraniell MR overvåket fokusert ultralydbehandling (tcMRg Fus) og dyp hjernestimulering (DBS) i behandling av depresjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/transcranial-magnetic-resonance-guided-focused-ultrasound-and-deep-brain-stimulation-for-refractory-depression)