Transkutan mikrobølgeablasjon ved kraftig armhulesvette (aksillær hyperhidrose)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/transcutaneous-microwave-ablation-for-severe-primary-axillary-hyperhidrosis)