Nevromuskulær elektrisk stimulering (NMES) ved svelgvansker hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/transcutaneous-neuromuscular-electrical-stimulation-for-oropharyngeal-dysphagia-in-adults)