Transkraniell likestrømsstimulering ved depresjon og afasi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/transkraniell-likestromsstimulering-ved-depresjon-og-afasi)