Transoral robotkirurgi i behandling av hode- halskreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/transoral-robotic-surgery-tors-for-head-and-neck-cancer)