Trykk-kontrollert periodisk koronar sinusokklusjon (PICSOA) impulssystem for akutte koronarsyndrom inkludert hjerteinfarkt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/trykk-kontrollert-periodisk-koronar-sinusokklusjon-picsoa-impulssystem-for-akutte-koronarsyndrom-inkludert-hjerteinfarkt)