Ultralydforsterket kateterrettet trombolyse

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/ultralydforsterket-kateterrettet-trombolyse)