Nytt system (XprESS system) for bedre drenasje fra bihulene ved behandlingsresisten kronisk sinusitt - Oppdatert retningslinje fra NICE

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/xpress-multi-sinus-dilation-system-for-treating-chronic-sinusitis)