Den nasjonale databasen for mini-metodevurdering

Sist oppdatert:
09.02.2022

Nyhet! I løpet av våren 2022 vil en oppdatert versjon av skjemaet for mini-metodevurdering og nettsiden bli publisert. Oppdateringen av skjemaet vil hovedsakelig være på det tekniske; innholdsmessig vil det kun være noen små justeringer.  

Hva

Hender skriver på laptop (Mac)Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy for sykehusene når de vurderer å innføre en ny metode. En mini-metodevurdering er et skjema med spørsmål som belyser effekt, sikkerhet, kostnader, etikk og organisatoriske aspekter ved metoden. Den kan også brukes til utfasing av allerede eksisterende metoder i sykehuset.

Med metoder menes i denne sammenheng alle typer tiltak som benyttes i helsetjenesten, for eksempel diagnostiske tester, medisinske, kirurgiske og helsefaglige prosedyrer, medisinsk utstyr eller organisatoriske tiltak. Mini-metodevurdering skal normalt ikke benyttes til vurderinger av legemidler eller metoder der legemidler inngår som en vesentlig komponent.

Når

Det finnes ingen konkrete kriterier for når mini-metodevurdering skal utføres, men praksis til nå har vært at mini-metodevurdering utføres når beslutningstager eller fagpersonene er usikre på om den nye metoden er virksom og trygg, eller når det er nødvendig å kartlegge budsjettmessige eller organisatoriske konsekvenser.

Hvem

Mini-metodevurdering utføres lokalt ved sykehusene og involverer forslagsstillere (vanligvis klinikere), controllere, bibliotekarer, fagfeller og beslutningstagere.

Hvorfor

Mini-metodevurdering synliggjør konsekvenser av innføring av nye metoder i sykehus, bidrar til kunnskapsbaserte og transparente beslutninger og medvirker til økt pasientsikkerhet.

Hvordan

For å avgjøre om det er hensiktsmessig å utarbeide en mini-metodevurdering, bør man lese teksten «Om mini-metodevurdering og kriterier for bruk».

Stegene for gjennomføring av en mini-metodevurdering er skissert under:

  1. Registrer ny mini-metodevurdering i databasen.
  2. Last ned skjema for mini-metodevurdering (del 1).
  3. Etter ferdigstillelse, sendes del 1 til fagfellevurdering. Fagfelle bruker del 2 for sine tilbakemeldinger.
  4. Del 1, inkludert Excel-hjelpefil for den økonomiske vurderingen, og del 2 sendes inn for publisering i databasen.
  5. Del 3 publiseres ikke, men kan brukes som støtte i beslutningsprosessen.