Kontaktpersoner i hvert regionale helseforetak

Sist oppdatert:
15.12.2020

Ved spørsmål eller behov for hjelp til utarbeidelse av en mini-metodevurdering skal man henvende seg til kontaktpersonen i egen helseregion.  Det oppfordres til at litteratursøk og kostnadsvurderinger utføres i samarbeid med henholdsvis en bibliotekar og en person med økonomisk kompetanse. Kontaktpersonen i hvert regionale helseforetak videreformidler kontakt med disse.

 

Helse Midt-Norge mini
Helse Midt-Norge
Helse Sør-Øst mini
Helse Sør-Øst
Helse Vest mini
Helse Vest