Nasjonal ressursgruppe

Sist oppdatert:
15.12.2020

Den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering gir metodestøtte til de regionale ressursgruppene. Ved utarbeidelse av en mini-metodevurdering er det kontaktpersonen i eget regionalt helseforetak man skal henvende seg til. For mer overordnede spørsmål kan man henvende seg til den nasjonale ressursgruppen: