Påbegynte mini-metodevurderinger

Oversikt over påbegynte mini-metodevurderinger

Dato Foreløpig tittel Helseforetak Kontakt
Sep 2018 Stockholm3 test HELSE STAVANGER
Jun 2018 Implementering av målrettet ultralyd i akuttmottaksammenheng AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Mai 2018 Dypsekvensering med målrettet panel OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mai 2018 Brakyterapi ved øsofagus cancer OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mar 2018 Lystgass HELSE BERGEN
Feb 2018 Tonsillektomi med Bizact AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2018 Dekompresjon på grunn av entrapment-nevralgi HELSE STAVANGER
Nov 2017 Cacicol ved hornhinnesår SYKEHUSET INNLANDET
Jun 2017 Etablering av lokalt og regionalt intensivt tilbud for barn og unge med multifunksjonshemming HELSE MØRE OG ROMSDAL
Jan 2017 Mikrobølgeablasjon av lungecancer og lungemetastaser HELSE BERGEN
Feb 2016 Bruk av PET-CT for kartlegging av kardial iskemi HELSE STAVANGER