Påbegynte mini-metodevurderinger

Oversikt over påbegynte mini-metodevurderinger.

Dato Foreløpig tittel Helseforetak Kontakt
Apr 2022 Minimal invasiv hjertekirurgi UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
Apr 2022 Prehabilitering: unimodale intervensjoner- trening (fysioterapispesifikke) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2022 Prehabilitering: multimodale intervensjoner (tverrproffesjonelle) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mar 2022 Metode for etablering av tillit og samarbeid SØRLANDET SYKEHUS
Mar 2022 Lukket legemiddelsløyfe OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2022 Brukerstyrt epilepsioppfølging med pasientrapporterte data VESTRE VIKEN
Des 2021 Velferdsteknologi for å forebygge fall i sykehus. SYKEHUSET TELEMARK
Okt 2021 Transkraniell magnetstimulering (TMS) og repetert TMS (rTMS) ved depresjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2021 Bioimpedansmåling (BIA) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jun 2021 Radio frekvens ablasjon (RFA) av lungetumores SYKEHUSET I VESTFOLD
Jun 2021 Transarteriell radioembolisering av tumor i lever SYKEHUSET I VESTFOLD
Mai 2021 Transfusjon av fullblod ved massiv blødning SYKEHUSET TELEMARK
Sep 2020 Hybridstue SYKEHUSET I VESTFOLD
Apr 2020 Lipid-aferese-behandling for indikasjon lipoprotein SYKEHUSET I VESTFOLD
Mar 2018 Lystgass HELSE BERGEN
Feb 2018 Tonsillektomi med Bizact AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Jun 2017 Etablering av lokalt og regionalt intensivt tilbud for barn og unge med multifunksjonshemming HELSE MØRE OG ROMSDAL