Påbegynte mini-metodevurderinger

Oversikt over påbegynte mini-metodevurderinger.

Dato Foreløpig tittel Helseforetak Kontakt
Mar 2021 Vektdyne brukt som behandlingshjelpemiddel hjemme OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mar 2021 Tricuspidal Clip OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mar 2021 Harpoon (Edwards Lifesciences), transapikal neochorda OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2021 Fleksibel Endoskopisk evaluering av Svelgefunksjon (FEES) HELSE BERGEN
Jan 2021 Premobilisering OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Nov 2020 Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) ved svelgvansker OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Nov 2020 Histotyping (AI) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2020 Vurdering av nevropatisk smerte i ansiktet ved invasiv MCS (mortorisk-cortex-stimulering) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2020 Hybridstue SYKEHUSET I VESTFOLD
Jul 2020 Indirekte kalorimetri for måling av energiforbruk hos ulike pasientgrupper OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jun 2020 Bemanningsnorm i sykehus OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2020 Lipid-aferese-behandling for indikasjon lipoprotein SYKEHUSET I VESTFOLD
Jan 2020 Rådgivning og oppfølging av innlagte pasienter som har skadelig bruk av vanedannende legemidler OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2020 IMT (inspiratorisk muskeltrening) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2020 Bruk av implantat/Medpor vs autologt materiale ifm ørekonstruksjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Des 2019 Mikrobølgeablasjon av lungecancer og lungemetastaser HELSE STAVANGER
Sep 2018 Stockholm3 test HELSE STAVANGER
Mar 2018 Lystgass HELSE BERGEN
Feb 2018 Tonsillektomi med Bizact AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Jun 2017 Etablering av lokalt og regionalt intensivt tilbud for barn og unge med multifunksjonshemming HELSE MØRE OG ROMSDAL
Feb 2016 Bruk av PET-CT for kartlegging av kardial iskemi HELSE STAVANGER