Påbegynte mini-metodevurderinger

Oversikt over påbegynte mini-metodevurderinger

Dato Foreløpig tittel Helseforetak Kontakt
Des 2018 NeuroSAFE (Neurovascular Structure-adjacent Frozen-section Examination ved robot assistert larparoskopisk prostatektomi (RALP) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Des 2018 Intraepidermal nervefibertetthet (IENFD) i hudbiopsi OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Nov 2018 Brukersentrerte tjenester for den multisyke pasient i overganger mellom sykehus og hjemmet OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Okt 2018 Magnestisk teknologi (Magseed) for merking av ikke-palpable lesjoner i bryst HELSE BERGEN
Okt 2018 Robot assistert minimal invasiv høsting av muskel lapper ved rekonstruktiv kirurgi OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2018 Stockholm3 test HELSE STAVANGER
Jun 2018 Implementering av målrettet ultralyd i akuttmottaksammenheng AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Mar 2018 Lystgass HELSE BERGEN
Feb 2018 Tonsillektomi med Bizact AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Nov 2017 Cacicol ved hornhinnesår SYKEHUSET INNLANDET
Jun 2017 Etablering av lokalt og regionalt intensivt tilbud for barn og unge med multifunksjonshemming HELSE MØRE OG ROMSDAL
Jan 2017 Mikrobølgeablasjon av lungecancer og lungemetastaser HELSE BERGEN
Feb 2016 Bruk av PET-CT for kartlegging av kardial iskemi HELSE STAVANGER