Påbegynte mini-metodevurderinger

Oversikt over påbegynte mini-metodevurderinger.

Dato Foreløpig tittel Helseforetak Kontakt
Des 2021 Programmert intermitterende epidural bolus til fødende (PIEB) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Nov 2021 Digital fosterdiagnostikk. Veileder for gravide OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Okt 2021 Transkraniell magnetstimulering (TMS) og repetert TMS (rTMS) ved depresjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2021 Bioimpedansmåling (BIA) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jun 2021 Radio frekvens ablasjon (RFA) av lungetumores SYKEHUSET I VESTFOLD
Jun 2021 Transarteriell radioembolisering av tumor i lever SYKEHUSET I VESTFOLD
Mai 2021 Bruk av indirekte kalorimetri måling hos pasienter med høy risiko for underernæring på sykehus. OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mai 2021 Transfusjon av fullblod ved massiv blødning SYKEHUSET TELEMARK
Mar 2021 Harpoon (Edwards Lifesciences), transapikal neochorda OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2021 Fleksibel Endoskopisk evaluering av Svelgefunksjon (FEES) HELSE BERGEN
Jan 2021 Premobilisering OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Nov 2020 Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) ved svelgvansker OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Nov 2020 Histotyping (AI) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2020 Vurdering av nevropatisk smerte i ansiktet ved invasiv MCS (mortorisk-cortex-stimulering) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2020 Hybridstue SYKEHUSET I VESTFOLD
Apr 2020 Lipid-aferese-behandling for indikasjon lipoprotein SYKEHUSET I VESTFOLD
Jan 2020 Bruk av implantat/Medpor vs autologt materiale ifm ørekonstruksjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Des 2019 Mikrobølgeablasjon av lungecancer og lungemetastaser HELSE STAVANGER
Mar 2018 Lystgass HELSE BERGEN
Feb 2018 Tonsillektomi med Bizact AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Jun 2017 Etablering av lokalt og regionalt intensivt tilbud for barn og unge med multifunksjonshemming HELSE MØRE OG ROMSDAL
Feb 2016 Bruk av PET-CT for kartlegging av kardial iskemi HELSE STAVANGER