Send inn ferdigstilt mini-metodevurdering

Ferdigstilte mini-metodevurderinger sendes inn for publisering i Den nasjonale databasen for mini-metodevurdering.

Det er del 1 (hoveddelen) og del 2 (fagfellevurderingen) av mini-metodevurderingsskjemaet som skal sendes inn. Eventuelle oppdateringer etter fagfellevurdering gjøres før innsending. Vi oppfordrer også til at man sender inn Excel-hjelpefilen for den økonomiske vurderingen.

 

*
*
*
*
*
*