Send inn ferdigstilt mini-metodevurdering

Ferdigstilte mini-metodevurderinger sendes inn for publisering i Den nasjonale databasen for mini-metodevurdering. Det er del 1 (hoveddelen) og del 2 (fagfellevurderingen) av mini-metodevurderingsskjemaet som skal sendes inn. Vi oppfordrer også at man sender inn Excel-hjelpefilen for den økonomiske vurderingen.

NB! Innsending av Excel-hjelpefilen gjelder kun for de som har brukt den nyeste versjonen av mini-metodevurderingsskjemaet som ble publisert september 2016 (versjon 3.0/09.2016). Hvis man har brukt det «gamle» skjemaet i Word-format sendes kun del 1 (hoveddel) og del 2 (fagfellevurdering) inn for publisering.  

 

*
*
*
*
*
*