Biologiske legemidler kan være kostnadseffektive ved tidlig leddgikt

I en studie konkluderer Kunnskapssenteret med at bruk av biologiske legemidler kan være kostnadseffektivt ved tidlig leddgikt, dog ikke som førstevalg i behandlingen.

Hender skriver på laptop (Mac)
På oppdrag fra Norsk revmatikerforbund har Kunnskapssenteret sett på kostnader ved bruk av biologiske legemidler til bruk ved tidlig leddgikt. Illustrasjonsfoto: Stock.xchng

Forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert resultater fra helseøkonomiske evalueringer gjennomført i andre land som tok for seg biologisk behandling av tidlig leddgikt, definert som sykdomsvarighet på tre år eller mindre. De fant at behandling med biologiske legemidler kan være kostnadseffektivt, men ikke som førstevalg.

Se også hele studien: Biologiske legemidler i behandling av tidlig leddgikt (revmatoid artritt)

(https://www.helsebiblioteket.no/muskel-og-skjelett/aktuelt/biologiske-legemidler-kan-vaere-kostnadseffektive-ved-tidlig-leddgikt)