Gratis kurs om helseforskningsloven

Lurer du på når samtykke fra deltakerne i en studie er nødvendig? Eller hvilke krav som gjelder ved lagring av data? Dette vil du få svar på ved å ta nettkurset om helseforskningsloven.

Foto: Anne Husebekk passfoto (foto: Bjørn-Kåre Iversen)
Anne Husebekk er initiativtaker til nettkurset om helseforskningsloven.Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Alle som jobber med helsefaglig forskning som involverer mennesker må kjenne til helseforskningsloven. Det nye nettkurset er åpent og fritt tilgjengelig for alle (krever innlogging – gratis).

I tillegg til temaer som krav til REK-godkjenning, samtykke og datalagring omhandler kurset formidling, publisering og forskningsetiske vurderinger.

Godt hjelpemiddel

– Vi håper dette kurset kan være et godt hjelpemiddel. Som forsker er du forpliktet til å følge et sett med lover og regler, og vi håper kurset kan gi en oversikt over noe av det viktigste du må ta hensyn i helseforskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger, sier Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø.

Hun tok initiativ til å lage kurset, og tror at dette tilbudet kan være til god hjelp også for institusjonene som har ansvar for å passe på at loven følges.

Nasjonalt dugnadsprosjekt

Nettkurset er laget som et nasjonalt dugnadsprosjekt, der en redaksjon med disse forfatterne har bidratt med tekst:

 • Anne Husebekk, Universitetet i Tromsø
 • Annetine Staff, Oslo Universitetssykehus
 • Eline Monstad, Haukeland universitetssykehus
 • Nils-Jørgen Langtvedt, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag 
 • Peder Utne, Oslo Universitetssykehus

Helsebibliotekets redaksjon har vært prosjektleder for utviklingen. Legeforeningen har bidratt med fysisk tilgang til kurset på sin e-læringsplattform og tegningene i kurset er laget av Øystein Førre. Utgiver er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten/Helsebiblioteket.no ved Magne Nylenna.

Medisinsk og helsefaglig forskning

Nettkurset er spesielt beregnet på forskere og ledere innen medisinsk og helsefaglig forskning, men det vil også kunne være et hjelpemiddel for institusjonene som skal drive opplæring i og oppfølging av lovverket.

– Kurset er ikke utfyllende for alle juridiske og etiske problemstillinger som vil kunne dukke opp når du jobber som forsker. Det vil likevel kunne hjelpe deg til å finne ut hvor du skal gå for å finne svar, og dessuten håper vi det vil vekke nysgjerrigheten din for å lære mer om dette, sier Peder Utne, leder ved administrativ forskningsavdeling ved Oslo universitetssykehus.

Fri og enkel tilgang

Du finner kurset på Helsebiblioteket.no under emnet For forskere.

Når du skal starte må du først registrere deg som bruker. Dette er viktig for å få kursbevis og for enkelt å kunne komme tilbake til der du slapp, dersom du ikke tar kurset sammenhengende.

Mer informasjon om registrering og innlogging finner du på forsiden til Legeforeningens kursnettsted.

E-læringskurset består av seks leksjoner:

 • Hvilke prosjekter omfattes?
 • Forskningsetisk vurdering
 • Informasjon og samtykke
 • Ansvar og roller
 • Formidling og publisering
 • Tilgang, lagring og bruk av data

Det tar om lag to timer å gjennomføre kurset hvis all tekst leses godt. For kursdeltakere som ønsker mer fordypning, inneholder kurset blant annet lenker videre til Helseforskningsloven, veilederen til loven og annen informasjon om loven.

Når siste leksjon er gjennomført tar du en kursprøve, og ved bestått resultat kan du skrive ut et kursbevis.

» Gå til nettkurset om helseforskningsloven

(https://www.helsebiblioteket.no/om-oss/artikkelarkiv/gratis-kurs-om-helseforskningsloven)