Livvidde, hoftevidde og risiko for hjertesykdom

En ny norsk studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Obesity viser sammenheng mellom stor livvidde hos på forhånd friske kvinner og risiko for akutt hjerteinfarkt.

Illustrasjonsfoto: Livvidde
Stor livvidde i forhold til hoftevidden kan forutsi risiko for hjertesykdom.Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kvinner under 60 hadde en økt risiko for hjerteinfarkt dersom de hadde stor livvidde i forhold til hoftevidde, ifølge den norske studien. Studien ble utført ved Folkehelseinstittutet og Universitetet i Bergen og fulgte 140 790 friske personer gjennom flere år fram til 2009. 

Sammenhengen er ikke revolusjonerende ny. Oppslagsverket UpToDate skriver at menn med en WHR (waist-to-hip-ratio) på eller over 0,95 og kvinner med en WHR på eller over 0,85 anses å ha økt risiko for hjerte-karsykdom. WHR måles rett og slett som livvidde i cm/hoftevidde i cm.

UpToDate skriver videre at voksne med mye magefett har økt risiko for diabetes, høyt blodtrykk og enkelte former for kreft.

Flere mål for fedme

BMI, eller Body Mass Index (kroppsmasseindeks), har lenge vært brukt som et mål på om en person er overvektig eller ikke, men den seinere tiden har det vært økt oppmerksomhet rundt betydningen av livvidden, og da livvidden i forhold til hoftevidden. 

Den norske studien konkluderer med at WHR kan være bedre til å identifisere personer som har forhøyet risiko for hjerteinfarkt enn både BMI og en stor livvidde. 

Aktuelle lenker:

(/om-oss/artikkelarkiv/livvidde-hoftevidde-og-risiko-for-hjertesykdom)