Helsebibliotekets søk

Helsebiblioteket crawler et stort antall kilder og inkluderer dem i sin indeks. Det betyr at du søker i mange kilder samtidig når du søker i Helsebiblioteket.no.

Foto: Kvinne ser i kikkert
Bruk Helsebibliotekets søk for å finne relevant informasjon.Foto: Stock.xchng

Se oversikt over hvilke nettsteder søkemotoren søker i lengre nede på siden.

Noen av nettstedene, som for eksempel oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice, har interne søk som fungerer bedre på disse kildene enn Helsebibliotekets søk som skal kunne håndtere mange forskjellige nettsteder. Helsebibliotekets søkemotor har imidlertid det store fortrinnet at du kan søke på norsk, og at du kan få sjekket flere kilder samtidig. For eksempel kan du her søke i RELIS og BMJ Best Practice samtidig som du søker i UpToDate.

Slik søker du

Søkeordene oversettes automatisk til/fra engelsk. Søkemotoren inkluderer også synonymer. Søk enkelt til å begynne med. Det sikrer at du får treff fra flere kilder. Du kan snevre inn søket ved å klikke på ordene i venstre marg eller du kan skrive inn flere søkeord i søkefeltet. Ikke bruk kombinasjoner med OG, ELLER, IKKE. Kutt ut småord som hos, med, i, blant og så videre. Hvis du setter søkeordene i "anførselstegn", vil søket lete etter nøyaktig det som står i anførselstegnene. Hvis du for eksempel vil søke på hjerneslag og rehabilitering, skriver du inn ordene uten og mellom. Mellomrom oppfattes som en automatisk OG. Søket gjenkjenner legemidler, kilder og ord fra titlene i oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice.

Utvalgte kilder

Hvilke nettsteder og databaser som Helsebiblioteket søker i, vil kunne endres over tid. Når du har søkt, kan du se hvilke kilder du har fått treff i øverst til venstre i skjermbildet.

Helsebibliotekets søkemotor søker altså ikke i alt som har med medisin og helsefag å gjøre, men i utvalgte kilder. Du vil derfor kunne oppleve at søk direkte i databaser kan gi deg et større antall relevante treff. Søker du i Google, vil du også kunne få et større antall relevante treff.

Er du på jakt etter en bestemt tidsskriftartikkel, vil vi anbefale deg å gå via vår PubMed-tilgang (krever innlogging).

Helsebibliotektes søkemotor har imidlertid andre fortrinn, som:

 • automatisk oversettelse av søkeord
 • utvalgte kvalitetskilder
 • søk i passordbelagte kilder
 • direkte fulltekstadgang til informasjon og verktøy
 • mange norske og skandinaviske kilder
 • gruppering av treff på kilde, informasjonstype, språk og assosierte ord
 • begrensning av søk til bestemte kilder, språk eller informasjonstyper
 • gjenkjenning av legemidler, diagnoser og kilder slik at disse fremheves

Oversettelse og gjenkjennelse

Søket gjenkjenner legemidler og oversetter automatisk mellom norsk og engelsk. Søker du for eksempel på adrenalin, vil det automatisk oversettes til epinephrine og adrenaline. Dermed får du treff i engelske oppslagsverk. Søkemotoren vil også fortelle deg hvilke preparater som inneholder virkestoffet adrenalin. Treff i de viktigste kildene våre framheves i en ramme øverst på siden, et såkalt spotlight.

Søker du på en diagnose, vil treff i de viktigste kildene våre vises i en ramme øverst hvis du får treff på tittelord i UpToDate eller BMJ Best Practice. Søketermene oversettes både til synonymer og til andre ord som gir gode treff i de viktigste kildene våre. Søk på blindtarm vil for eksempel også gi treff på blindtarmbetennelse, appendicitt og appendicitis.

Oversikt over hvilke nettsteder søket søker i

Sist oppdatert september 2017

 • BMJ Best Practice
 • Emetodebok for seksuell helse
 • Felleskatalogen
 • Folkehelseinstituttet (deler av nettstedet)
 • Frambu
 • Helsebiblioteket.no
 • Kunnskapsbasertpraksis.no (nå en del av Helsebiblioteket.no)
 • Legemiddelhåndboken
 • Legevakthåndboken
 • Mednytt.no (nå en del av Helsebiblioteket.no)
 • Micromedex
 • Oncolex
 • RELIS
 • UpToDate

Søk i disse skal gi treff i alle dokumenter som tilfredsstiller søkekriteriene, men det kan forekomme at kun en begrenset del av nettstedet crawles og indekseres.

Tilpasning av søket

Helsebibliotekets søkemotor leveres av IBM. Løsningen ble valgt blant annet på grunn av god fleksibilitet og muligheter for å tilpasse søket. Dette er egenskaper som er viktige når Helsebiblioteket skal videreutvikle søketjenestene for brukerne.

Helsebiblioteket bruker også andre søk, for eksempel eget, tilpasset søk for forgiftninger.

Helsebiblioteket lenker til en rekke databaser fra blant annet hovedsiden.

Kontakt Helsebibliotekets redaksjon hvis du har spørsmål eller innspill!

(/om-oss/artikkelarkiv/om-sok)