Hverdagsrehabilitering

Logo Omsorgsbiblioteket

Hverdagsrehabilitering skjer i et tverrfaglig samarbeid der brukeren selv setter målene for rehabiliteringen og helseteamet arbeider sammen mot å nå disse. Mange kommuner har gode erfaringer, og det er utviklet nyttige lokale ressurser og verktøy. Nedenfor finner du aktuelle artikler om hverdagrehabilitering, og til høyre finner du en faglig oppsummering.

Utbytte av hjemmebesøkene

PhD-stipendiat Mette Tøien ved Universitetet i Sørøst-Norge har gjennomført en spørreundersøkelse blant mottakere av forebyggende hjemmebesøk i en norsk kommune. Et stort flertall av respondentene gav uttrykk for at besøkene hadde vært viktige for dem

Les mer

Risikovurdering under forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk kan brukes til å identifisere risiko for sykdom og skade. I denne studien er dette gjort i Norge.

Les mer

Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge

Resultater fra en landsomfattende kommuneundersøkelse

Les mer
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/hverdagsrehabilitering%281%29)