Aktuelt fra Omsorgsforskning.no

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 1 - 20 av totalt 112
 • Gro Lorentzen

  700 har tatt utdanning i aktiv omsorg

   - Teaterbesøk, bollebaking og skogsturer. Flere hundretusen mennesker som mottar helse- og omsorgstjenester kan hver dag ha behov for aktiv omsorg. 700 ansatte har nå tatt utdanning i dette omsorgstilbudet.

 • Anette Musdalslien

  Anbefaler kommunen å få en forskervenn

   - Flere eldre, trangere økonomi. Mange kommuner er opptatt av omstilling for å møte disse utfordringene. – Blant annet må samarbeidet med forskere styrkes.

 • Foto Kristin Skrede og Brita C Aaslie Fjell

  Bedre og billigere

   - 34 % av kommunene har innført hverdagsrehabilitering. Nå bør kanskje resten komme etter?

 • Jorn-Isaksen

  Bidrar til trygghetsstandard i sykehjem

   - Er det laget en ernæringsplan for hver pasient, er alle pasientene veid siste måned og er funksjonsnivået deres sjekket jevnlig? Nå skal avvik ved sykehjem og i kommuner kartlegges.

 • Ragnhild Riis

  Bris ga medvind i rehabiliteringen

   - Brukere som tar ansvar for seg selv og ansatte som er tilstede for brukerne. Slikt har gitt rehabiliteringssuksess i Bamble.

 • kjersti_sireva_g

  Brobyggerne

   - Pasienten har krav på å bli møtt med kompetente og informerte ansatte. På Østlandet skjer det gjennom å bygge bro.

 • Brukermedvirkning-i-demensomsorgen

  Brukermedvirkning i demensomsorgen

   - Rita Sørly er forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord og tilknyttet UiT Norges arktiske universitet. Hun er emneredaktør for emnet Brukermedvirkning i Omsorgsbiblioteket og har skrevet en oppsummering av kunnskap om brukermedvirkning i demensomsorgen.

 • Rita-Kristin-Klausen-2

  Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

   - De overordnede føringene fra helsemyndighetene melder at man skal individualisere og standardisere samtidig. Dette motsetningsforholdet utfordrer brukermedvirkning på alle nivåer, sier forsker Rita K. Klausen ved Senter for omsorgsforskning.

 • Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Sammendrag på samisk - Geavaheddjiidváikkuheapmi psyhkalaš dearvvašvuođabarggus Máhttočoahkkáigeassu

   - Dát čoahkkáigeassu čájeha veaháš movt geavaheddjiidváikkuheapmi psyhkalaš dearvvašvuođabarggus lea Norggas, ja suohkaniid dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusat deattuhuvvojit erenoamážit.

 • Cathrine-Arntzen

  Cathrine overtar i nord

   - Pulsen stiger, tanker sorteres og dagen ruller i gang. Nå skal Cathrine Arntzen bruke sykkelturen på 25 minutter til jobben til også å planlegge arbeidet som ny faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, nord.

 • Foto-Iffit-Qureshi

  Demens hos innvandrere

   - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, har samarbeidet om et treårig forsknings- og fagutviklingsprosjekt angående helse- og omsorgstjenester til personer med demens som har innvandrerbakgrunn.

 • Den nye vinen

  Den nye vinen

   - Heidi Vifladt leder institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik. Hun går nye veier for å hente inn den nye vinen. Her blir de aktuelle søkerne til fem phd-stillinger invitert til to dagers seminar med overnatting og restaurantbesøk.

 • Randi Skumsnes og Oddvar Førland

  Dette vet vi om hverdagsrehabilitering

   - Når for eksempel en eldre person har brukket lårhalsen er det ønskelig med en så rask og god rehabilitering som mulig. De største forskjellene på vanlig behandling og hverdagsrehabilitering er at den eldre selv setter målene for rehabiliteringen, og at det tverrfaglige teamet jobber tett sammen mot å nå disse. Der man før hjalp fru Hansen med å handle, kle på seg, eller lage frokost, hjelper man nå fru Hansen med å trene mot å klare dette selv. Yrkesgruppene er de samme, men nå jobber de tettere sammen og deres viktigste mål er ikke at gulvet til fru Hansen blir rent, men at fru Hansen skal klare å vaske det.

 • Åse Michaelsen, Marit Kirkevold, roboten Pepper

  Disse kommer til konferansen

   - Norge har fått sin første eldre- og folkehelseminister. Åse Michaelsen kommer til Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

 • Victor-Valderaune

  Dokumentasjonstrollet møter motstand

   - Væpnet til tennene med nye rutiner, nye dingser og nye apper til dingsene har man slåss for en bedre dokumentasjon av det daglige arbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Men fremdeles er dokumentasjonen mangelfull. Kanskje må det en mann ved navn Victor til for å beseire dokumentasjonstrollet?

 • Du og jeg skal gjøre jobben

  Du og jeg skal gjøre jobben

   - Du og jeg skal utføre 25 prosent av omsorgsarbeidet i Norge i framtiden. Hvor mye utfører vi i dag, og hva slags arbeid vil vi helst påta oss?

 • Per Gunnar Disch

  E-læring er nyttig – og særlig hvis du har en mentor

   - Minst tre av ti ansatte som jobber med psykisk utviklingshemmede er ufaglærte. E-læring kan øke fagkunnskapen deres, særlig hvis de har en mentor på egen arbeidsplass å diskutere med.

 • Målfrid Schiager

  Er din kommune i rute?

   - Før året er omme skal 75 % av de norske kommunene ha iverksatt ett eller flere tiltak for å bedre pasientsikkerheten. Direktoratet har gitt kommunene seksten tiltak å velge mellom.

 • Torgeir Waterhouse

  Etisk forsvarlig teknologi?

   - Barna dine kan få tannbørster som forteller telefonen din om tennene er rene. Er du redd for brystkreft, kan du få en bh som gjør undersøkelsene for deg. I USA printer de tabletter med skreddersydd sammensetning.

 • Pernille Bruusgaard

  Ett legemiddel bør eldre få beholde

   - – Du kan fjerne de fleste medisinene hos eldre uten at det nødvendigvis får store konsekvenser. Ett unntak er legemidler mot forstoppelse. Dette er et undervurdert problem. Ubehandlet kan det føre til smerter, kvalme og redusert appetitt, og i verste fall forgiftning og tarmslyng.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/)