Aldring og helse sin informasjonsfilm om demens på samisk. Filmen heter Rabasvuohta demeanssa birra – Åpenhet om demens.

Åpenhet om demens
Åpenhet om demensFoto: Hentet fra filmen
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/apenhet-om-demens-film)