Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

Logo Omsorgsbiblioteket

Denne boken, som er gratis og åpent tilgjengelig, forteller hvilke trender som viser seg innen arbeidsinkludering, hvordan samarbeid og samhandling arter seg og hva vi vet om læring, kompetanseutvikling og digitalisering i NAV. Senter for omsorgsforskning er representert blant forfatterne.

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV
Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAVPixabay/Orkana
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/arbeidsinkludering-laering-og-innovasjon-i-nav)