Dilemmaer i recoveryorientert praksis

Logo Omsorgsbiblioteket

I denne studien utforsker Eva Brekke hvilke dilemmaer som kan oppstå for ansatte som jobber recoveryorientert med personer som har ROP-lidelser.

Dilemmaer i recoveryorientert praksis
Dilemmaer i recoveryorientert praksisFoto: Shutterstock
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/dilemmaer-i-recoveryorientert-praksis)