Etterlevelse av legemiddelbehandling hos personer med kroniske lidelser

Logo Omsorgsbiblioteket

En finsk studie publisert i januar 2019 har undersøkt fastlegers syn på problemer med etterlevelse av legemiddelbruk hos pasienter med kroniske lidelser. Fastlegene var i hovedsak positive til mer tverrfaglig samarbeid og verdsatte farmasøyters assistanse spesielt i forhold til pasienter med kroniske lidelser og polyfarmasi.

Etterlevelse av legemiddelbehandling
Foto: Shutterstock
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/etterlevelse-av-legemiddelbehandling-hos-personer-med-kroniske-lidelser)