Forebygging og risikokartlegging

Logo Omsorgsbiblioteket

Med bakgrunn i denne studien anbefaler forskere at spørsmål knyttet til selvopplevd helse brukes som screening-spørsmål i forebyggende hjemmebesøk for å identifisere helserisikoer.

Forebyggende helsefremmende hjemmebesøk.
Forebyggende helsefremmende hjemmebesøk.Foto: Colourbox
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/forebygging-og-risikokartlegging)