Fysioterapeuten i hverdagsrehabilitering

Logo Omsorgsbiblioteket

Marianne Eliassen fra Universitetet i Tromsø har i 2018 publisert tre artikler om fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering. Spesielt rettes det søkelys på fysioterapeutens veiledningsrolle overfor hjemmetrenerne og på ulike måter å organisere teamarbeidet.

Fysioterapeuten i hverdagsrehabilitering
Fysioterapeuten i hverdagsrehabiliteringFoto: Shutterstock
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/fysioterapeuten-i-hverdagsrehabilitering)