Hvilket forhold har personer med demens til brukermedvirkning?

Logo Omsorgsbiblioteket

Ingebjørg Haugen, Siri Ytrehus og Tor Slettebø undersøker her hvilke holdninger og erfaringer hjemmeboende personer med demens har til brukermedvirkning.

Demens og brukermedvirkning
Demens og brukermedvirkningFoto: Shutterstock
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/hvilket-forhold-har-personer-med-demens-til-brukermedvirkning)