Hvordan tas beslutninger om tvang i ACT-team?

Logo Omsorgsbiblioteket

I denne studien undersøker Hanne Kilen Stuen, Anne Landheim, Jorun Rugkåsa og Rolf Wynn hvilke vurderinger ansatte i ACT-team gjør rundt bruk av tvang. Artikkelen er basert på intervjuer, analyser av pasientmapper og observasjon av behandlingsmøter.

Hvordan tas beslutninger om tvang i ACT-team?
Hvordan tas beslutninger om tvang i ACT-team?Foto: Shutterstock
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/hvordan-tas-beslutninger-om-tvang-i-act-team)