Intervju om oppsummering av kunnskap

Logo Omsorgsbiblioteket

I dette intervjuet forteller Jim Skarli om arbeidet med sin oppsummering av kunnskap om aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Jim Skarli
Jim SkarliFoto: Senter for omsorgsforskning
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/intervju-om-oppsummering-av-kunnskap)