Knusing og deling av tabletter i sykehjem

Logo Omsorgsbiblioteket

En studie foretatt av Hege Solberg og kolleger viser at modifisering, eller knusing og deling, av tabletter fortsatt er en vanlig praksis i sykehjem. Svelgeproblemer hos pasienter oppgis som den vanligste årsaken til at sykepleiere modifiserer og dette skjer oftest ved at tabletter knuses. Studien fant sammenhenger mellom modifisering av legemidler, kognitiv funksjon hos pasienter og administrasjonsmåte (dosett, multidose eller en kombinasjon av disse).

Knuste tabletter er fortsatt vanlig i sykehjem
Knuste tabletter er fortsatt vanlig i sykehjem
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/knusing-og-deling-av-tabletter-i-sykehjem)