Litteraturstudie om brukermedvirkning for hjemmeboende med demens

Logo Omsorgsbiblioteket

Ingebjørg Haugen, Siri Ytrehus og Tor Slettebø sine studier viser blant annet at pårørende og profesjonelle omsorgspersoner i noen tilfeller vektlegger autonomi og brukermedvirkning i ulik grad. I tillegg medfører demens stigmatisering, som kan hindre brukermedvirkning.

Brukermedvirkning for hjemmeboende med demens
Brukermedvirkning for hjemmeboende med demensFoto: Shutterstock
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/litteraturstudie-om-brukermedvirkning-for-hjemmeboende-med-demens)