Ny bok om (re)habilitering

Logo Omsorgsbiblioteket

Sosiologen Per Koren Solvang har skrevet en ny bok om dette emnet, med stikkordene terapi, tilrettelegging og verdsetting. Aldring, hverdag og hverdagsrehabilitering er viet et eget kapittel der temaet settes inn i en samfunnsmessig kontekst

Rehabilitering
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ny-bok-om-rehabilitering)