Ny forskning om pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Logo Omsorgsbiblioteket

Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, har sammen med sine kolleger Torunn Hamran og Bodil Hansen Blix, skrevet en artikkel der hun blant annet peker på politiske utfordringer knyttet til det å bli gammel i eget hjem, likeverdige tilbud og brukermedvirkning, samt pårørendes mulighet til reelle valg.

Pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem
Pårørendes involvering ved beslutning om sykehjemFoto: Shutterstock
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ny-forskning-om-parorendes-involvering-ved-beslutning-om-sykehjem)