Ny norsk studie om effekter av hverdagsrehabilitering

Logo Omsorgsbiblioteket

Denne omfattende forskningsstudien har undersøkt effekten av hverdagsrehabilitering for 707 personer i 47 norske kommuner. Det ble funnet større positive effekter blant dem som hadde hatt hverdagsrehabilitering ti uker og seks måneder etter oppstart, sammenlignet med dem som fikk ordinære kommunale tjenester. Ett år etter rehabiliteringen var forskjellene opphørt. Hverdagsrehabilitering synes dermed å være en «ferskvare» som må vedlikeholdes eller gjentas for å opprettholde effekt.

Studien tyder på at hverdagsrehabilitering er ferskvare
Studien tyder på at hverdagsrehabilitering er ferskvareFoto: Colourbox
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ny-norsk-studie-om-effekter-av-hverdagsrehabilitering)