Nyoppdaget sykdom utløser epilepsi og rammer barns IQ

Logo Omsorgsbiblioteket

Foreløpig kjenner forskerne til tre barn som lider av den sjeldne sykdommen.

Nyoppdaget sykdom
Nyoppdaget sykdom
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/nyoppdaget-sykdom-utloser-epilepsi-og-rammer-barns-iq)