Sjekklister har gitt bedre pasientforløp

Logo Omsorgsbiblioteket

KS skriver på sine nettsider at bruk av sjekklister har gitt bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i Sula kommune.

Sjekklister har gitt bedre pasientforløp
Sjekklister har gitt bedre pasientforløpFoto: Kristin Tveitnes
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/sjekklister-har-gitt-bedre-pasientforlop)