Sommerprat med Ann Karin Helgesen

Logo Omsorgsbiblioteket

Senter for omsorgsforskning i samtale med Ann Karin Helgesen som har forsket på brukermedvirkning i demensomsorgen. Hun skrev en doktorgradsavhandling om temaet i 2013, og har siden den tid gitt ut flere artikler om utfordringene ved medvirkning i demensomsorgen.

Sommerprat med Ann Karin Helgesen
Sommerprat med Ann Karin HelgesenFoto: Senter for omsorgsforskning
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/sommerprat-med-ann-karin-helgesen--262303)