Utbytte av hjemmebesøkene

Logo Omsorgsbiblioteket

PhD-stipendiat Mette Tøien ved Universitetet i Sørøst-Norge har gjennomført en spørreundersøkelse blant mottakere av forebyggende hjemmebesøk. Et stort flertall ga uttrykk for at besøkene hadde vært viktige for dem.

Utbytte av hjemmebesøkene
Utbytte av hjemmebesøkeneFoto: Shutterstock
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/utbytte-av-hjemmebesokene)