Utfordringer i implementering av velferdsteknologi

Logo Omsorgsbiblioteket

I en artikkel av Lo, Waldahl og Antonsen får vi vite mer om hvorfor det er så krevende å innføre velferdsteknologi i kommunene.

Utfordringer i implementering av velferdsteknologi

Forfatterne argumenterer for at velferdsteknologi kan forstås ut fra tre aggregerte kjennetegn: tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende. I artikkelen redegjøres det for hvordan disse kjennetegnene på ulike måter utfordrer implementeringsprosessen.

Les mer: Tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende – om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester

 

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/utfordringer-i-implementering-av-velferdsteknologi)