Pasientforløp

Logo Omsorgsbiblioteket

Pasientforløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene. Nedenfor finner du oppsummeringer av kunnskap innen dette emnet.

Viser 1 - 2 av totalt 2
  • Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom

     - Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientforløp for eldre som har kronisk sykdom. Den presenterer også de mest sentrale offentlige reguleringer og føringer for pasientforløp i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Oppsummeringen omfatter både tjenesteforløp innad i kommunen og overganger mellom ulike nivåer i helse- og omsorgstjenesten.

  • Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse

     - Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/pasientforlop)